Wiadomości - Aktualności

Historyczny Dzień w dziejach Gminy Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2019-04-08 14:29:42 (czytane: 1669)

W dniu 4 kwietnia 2019 r. celebrowaliśmy odzyskanie odzyskania praw miejskich przez Opatowiec. Upamiętniliśmy również rocznice Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej.

Msza Święta, koncelebrowana, odprawiona w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu przez Proboszcza Parafii Opatowiec ks. Ireneusza Zycha, Dziekana Dekanatu Nowokorczyńskiego ks. prałata Marka Małczęcia, Dziekana Dekanatu Skalbmierskiego ks. kanonika Mariana Fatygę, Proboszcza Parafii Sokolina ks. kanonika Tadeusza Śliwę, Proboszcza Parafii Bejsce ks. Marka Zawłockiego i Proboszcza Parafii Rogów ks. Adama Dziadka, zapoczątkowała wyjątkową uroczystość.

Następnie, uformowany orszak, na czele którego stanęły poczty sztandarowe: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Szkoły Podstawowej w Opatowcu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie im. Jana Pszczoły Wojnara, Związku Harcerstwa Polskiego im. Lucjana Skrzyńskiego w Opatowcu, Jednostki Strzeleckiej 2130 im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego z Kazimierzy Wielkiej oraz jednostek OSP z Opatowca, Kociny i Krzczonowa prowadzone przez Komendanta Gminnego OSP dh. Tadeusza Nura przemaszerował ulicami Opatowca.

Na początku korowód zatrzymał się obok wieży hejnałowo-zegarowej, by wysłuchać hejnału gminy Opatowiec. W dalszej części przemaszerowano przy akompaniamencie Orkiestry Dętej  z Kociny pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje zaproszonych gości złożyły wieńce i kwiaty.

Pierwszy był wieniec od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, reprezentowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, następnie od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, wieniec złożył Członek Zarządu Mariusz Gosek, oraz od Samorządu Gminy Opatowiec. Wieńce i kwiaty złożyli: Służby Mundurowe, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin z terenu powiatu i gmin ościennych, Samorząd Powiatu Kazimierskiego, mieszkańcy Opatowca, dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy.

Następnie w paradnym szyku wszyscy zebrani przeszli pod Dąb Pamięci znajdujący się na placu szkolnym, który upamiętnia Zbrodnię Katyńską i Katastrofę Smoleńską. Tutaj również składano wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.

Kolejnym punktem wyjątkowej uroczystości była okolicznościowa Sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w hali Gminnego Ośrodka Sportu. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kryca.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk. Przywitał wszystkich przybyłych w tym szczególnie zaproszonych gości w osobach: Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, Jacka Włosowicza Senatora RP Ziemi Świętokrzyskiej, Posła Michała Cieślaka, którego reprezentowała Aneta Bobowiec-Stachowicz Dyrektor Biura, Wicepremiera Jarosława Gowina, którego reprezentowała Natalia Rajtar, Członka Zarządu  Województwa Świętokrzyskiego Mariusza Goska, Radnych Sejmiku Wojewódzkiego: Adama Jarubasa i Artura Konarskiego reprezentującego Andrzeja Prusia Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Uroczystość zaszczyciło bardzo liczne grono Burmistrzów i Wójtów w osobach:

Marii Kasperek Wójta Gminy Czarnocin, Marka Juszczyka Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, Tadeusza Sułka Wójta Gminy Złota, Marcina Gawła Wójta Gminy Pałecznica, Grzegorza Cichego Burmistrza Miasta i Gminy Proszowice, Pawła Zagai Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn, Stanisława Strąka Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica, Edwarda Krupy Wójta Gminy Bejsce, Marka Kaźmierczyka Wójta Gminy Rzeczyca, Tomasza Kosowskiego Wójta Gminy Przeciszów, Tomasza Banka Wójta Gminy Wietrzychowice, Zbigniewa Moskala Wójta Gminy Szczurowa,  Krzysztofa Korca Wójta Gminy Mędrzechów, Witolda Morawca Wójta Gminy Olesno, Krzysztofa Gila Wójta Gminy Gręboszów, Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Tadeusza Sobonia Wójta Gminy Oksa, Łukasza Maderaka Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Olgi Kabat Zastępcę Burmistrza Koszyc, Marcina Kozłowskiego Sekretarza Gminy Pińczów, Leszka Ziółka Sekretarza Gminy Łubnice.

Wśród zaproszonych gości byli również: Wacław Piwudzki Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, Kazimierz Warszawa Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin, Leszek Makuch Przewodniczący Rady Gminy Bejsce, Leszek Śmiech Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu, Agnieszka Artyniak przedstawiciel Rady Miejskiej w Proszowicach.

Na uroczystości gościliśmy: Wicestarostę Powiatu Kazimierskiego Michała Buckiego, Jerzego Bojanowicza Przewodniczącego Rady Powiatu Kazimierskiego wraz z radnymi,

Radosława  Słoniewskiego Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach, ppłk Tomasza Kokocińskiego Komendanta WKU w Busku-Zdroju, Piotra Wrześniewskiego Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej, Marcina Oziębłę Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej, Adriana Ścipióra Kierownika Terenowej Placówki KRUS w Kazimierzy Wielkiej, Janusza Skoczka Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, dr hab. Monikę Stankiewicz-Kopeć prorektora Akademii Ignatianum, Artura Dutkiewicza światowej sławy pianistę jazzowego, Bożenę Srokę reprezentującą Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej, Annę Bilewską Starszego Wizytatora Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu byli obecni wszyscy radni i liczni sołtysi z terenu gminy Opatowiec, dyrektorzy i kierownicy wielu instytucji i organizacji z terenu powiatu kazimierskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańcy gminy i liczne grono  zaproszonych gości.

Następnie Burmistrz przybliżył wszystkim zebranym  bogate i burzliwe dzieje samego Opatowca i naszej gminy. W swoim wystąpieniu przypomniał historyczny charakter i bohaterską postawę mieszkańców tych ziem. Mówił o wydarzeniach, które tu wystąpiły i losach mieszkańców tych ziem.

-Mamy niepowtarzalną możliwość celebrowania aktu przywrócenia, po 150 latach, praw miejskich dla Opatowca. Położonego w zacnej osnowie, wśród historycznych, liczących się i tworzących zręby państwowości polskiej  miejscowości naszej gminy i tych wchodzących w skład gmin ościennych - mówił Burmistrz Sławomir Kowalczyk. W swoim wystąpieniu odczytał historyczny akt nadania praw miejskich dla Opatowca zarówno w języku łacińskim jak polskim.

Bo warto zauważyć, dotrwał do czasów współczesnych dokument wystawiony przez Kazimierza Jagiellończyka w 1456 roku, potwierdzający i przytaczający dosłownie akt nadania praw miejskich dla Opatowca, wydany 15 maja 1271 roku przez księcia Bolesława Wstydliwego. Oryginał, znajdujący się pierwotnie, przez wiele setek lat, w Klasztorze Tynieckim, potem zaginiony, został odnaleziony w archiwum w Krakowie. Przetłumaczony, dla pożytku publicznego, przed kilkoma tygodniami na język polski dzięki uprzejmości prof. Krzysztofa Pawłowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas Sesji nie zabrakło podziękowań dla Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Świętokrzyskiego, Parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, Radnych i Sołtysów obecnej i poprzedniej kadencji, którzy byli zaangażowani w proces odzyskania praw miejskich.

Gmina Opatowiec przygotowała dla uczestników uroczystości pamiątkowe kopie aktu nadania praw miejskich wraz z tłumaczeniem na język polski, opatrzone pieczęcią lakową. Zaprezentowany został również film promujący walory Naszej Małej Ojczyzny.

Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Opatowcu przygotowali program artystyczny p.n. „Opatowiec na przestrzeni dziejów, czyli wielka historia małego miasta…”.

Dodatkową atrakcją, zwieńczeniem uroczystości, był koncert światowej sławy pianisty Artura Dutkiewicza, pochodzącego z Ponidzia, który wykonał własne interpretacje tych bardziej ale też i mniej znanych utworów. Kompozycji uniwersalnych, ale też i podszytych nutą lokalną, nawiązujących wprost do akcentów ludowych z naszego Ponidzia.

Relację z uroczystości dzięki uprzejmości przybyłych mediów możemy zobaczyć w TVP 3 Kielce i na stronach Polskiego Radia Kielce, Echa Dnia i Tygodnika Ponidzie.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec składa podziękowanie wszystkim przybyłym gościom i mieszkańcom Opatowca.

Dziękujemy również osobom zaangażowanym w organizację tego historycznego święta – odzyskania praw miejskich  Opatowca, będącego od 1 stycznia 2019 roku najmniejszym miastem w Polsce…

Najmniejsze miasto w Polsce świętuje. Uroczysta gala w Opatowcu - Echo Dnia

Święto w najmniejszym mieście w Polsce - Radio Kielce

Wielkie święto w małym mieście. Opatowiec fetuje odzyskanie praw miejskich-TVP3

 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Opatowcu

 

  Wideorelacja itvSejmikKielce


 Film promujący Gminę Opatowiec

 

Zdjęć w galerii: 317
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na półfinał Pucharu Ligi oraz finał I Ligi PLF 2019/20

W dniu 6 marca 2020 r. odbędą się mecze półfinałowe Pucharu Ligi, w których zagrają Wisła Opatowiec oraz Gladiator Krzczonów oraz...