Wiadomości - Aktualności

Ważna informacja dla Mieszkańców gminy - nowe pojemniki na odpady komunalne

Dodał: Radek Data: 2021-07-07 12:10:23 (czytane: 952)

W dniu 7 lipca 2021 roku podpisano umowę na zakup i dostawę nowych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Opatowiec.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty, podpisał z Panem Sylwestrem Samojło, przedstawicielem firmy Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH z Austrii umowę na  zakup i dostawę 900 szt. nowych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120l.


W ramach podpisanej umowy zakupione zostaną pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych, które Wykonawca zobowiązał się dostarczyć do gminy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Następnie będą one sukcesywnie rozdysponowane wśród gospodarstw indywidualnych znajdujących się na terenie gminy na zasadzie umowy użyczenia. Nowe atestowane pojemniki oznaczone zostaną logotypem: GMINA OPATOWIEC.


Przeczytaj kolejną wiadomość:

W ramach rewitalizacji zmienia się również nasza biblioteka

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, w ramach projektu „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój...