Wiadomości - Aktualności

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Dodał: Radek Data: 2021-07-05 10:23:52 (czytane: 624)

Od 1 lipca każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła. W przypadku źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. - 12 miesięcy na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła, a w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. - 14 dni na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła.

Deklarację można złożyć w wersji elektronicznej poprzez skorzystanie z aplikacji dostępnej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/  (pod warunkiem posiadania Profilu zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną), a także w wersji papierowej, dostępnej w Biurze Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec, które przyjmowało będzie deklaracje, celem wprowadzenia danych do krajowego systemu, tj. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje w wersji papierowej (pliki do pobrania):
Budynki mieszkalne- http://www.umig.opatowiec.pl/pliki/deklaracja_budynki_i_lokale_mieszkalne.pdf
Budynki niemieszkalne- http://www.umig.opatowiec.pl/pliki/deklaracja_budynki_i_lokale_niemieszkalne.pdf
 
Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Przeczytaj kolejną wiadomość:

W ramach rewitalizacji zmienia się również nasza biblioteka

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, w ramach projektu „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój...