Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2021-01-14 14:41:15 (czytane: 233)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 20 stycznia 2021 r. (środa) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.
Porządek sesji:
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2020 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2021-2037.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
9.    Sprawy różne.
10.    Zapytania i interpelacje.
11.    Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       
                                                                                                         Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zakończyła się budowa odcinka ścieżki rowerowej przebiegającego przez Gminę Opatowiec

Zadanie polegające na budowie rowerowej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie naszej gminy dobiegło końca....