Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek Data: 2020-12-22 09:25:16 (czytane: 226)

Informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu odbędzie się 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.   Otwarcie.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 26 listopada 2020 roku.
4.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w roku 2020.
5.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej i Rady Miejskiej za rok 2020.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Opatowiec rodziny repatriantów z Kazachstanu.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2021-2037.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok na terenie Gminy Opatowiec.
12.   Sprawy różne.
13.   Zapytania i interpelacje.
14.   Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowoczesne wyposażenie siłowni w szkole w Opatowcu

Mamy profesjonalną siłownię przy szkole w Opatowcu...