Wiadomości - Aktualności

Nowe instrumenty dla Orkiestry Dętej w Kocinie

Dodał: Bartek Data: 2020-12-22 10:20:52 (czytane: 351)

W dnia 9 grudnia 2020 roku odbyło się przekazanie instrumentów muzycznych zakupionych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec dla Orkiestry Dętej w Kocinie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, przy współpracy z Gminą Opatowiec, zrealizowało projekt pn. „ Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Kocinie ” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Było to możliwe dzięki wnioskowi złożonemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia.

Przekazanie odbyło się w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Sławomira Kowalczyka. Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Kocinie Robert Pluta otrzymał instrumenty od reprezentującego Stowarzyszenie Wiceprezesa Mariusza Maja.

W ramach projektu zakupiono następujące instrumenty: trąbka B wentylowa – 2 szt., tuba marszowa – 1 szt., puzon wentylowy B – 1 szt., trąbka B tłokowa – 1 szt., tenorhorn B wentylowy – 1 szt. o łącznej wartości ca 23 tys. zł, przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych.
Celem projektu było zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów.
Liczymy, że zakup nowych instrumentów muzycznych dla orkiestry w Kocinie przyczyni sie do rozwoju i upowszewchniania kultury muzycznej na terenie naszej gminy

DSC_0725res.jpg

DSC_0738res.jpg

DSC_0741res.jpg

DSC_0743res.jpg

DSC_0747res.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowoczesne wyposażenie siłowni w szkole w Opatowcu

Mamy profesjonalną siłownię przy szkole w Opatowcu...