Wiadomości - Aktualności

Cmentarz Wojenny w Opatowcu - pamiętamy

Dodał: Radek Data: 2020-11-09 13:43:53 (czytane: 644)

W ramach realizowanego projektu rewitalizacji Opatowca, przeprowadzone zostaną prace renowacyjne na zbiorowej mogile - Cmentarzu Wojennym 1914-1939 w Opatowcu

Cmentarze, mogiły i kwatery wojenne są miejscami Pamięci Narodowej. Obowiązek otoczenia miejsc spoczynku należytą opieką wynika z potrzeb moralnych, obowiązku prawa, zawartych umów i traktatów międzynarodowych oraz tradycji. Dbanie o obiekty i miejsca upamiętnienia jest świadectwem kultury i dojrzałości społeczeństwa.
Na Cmentarzu Wojennym w Opatowcu spoczywa 336 żołnierzy armii rosyjskiej, 501 austro-węgierskich, poległych w latach 1914-1915 oraz dwóch żołnierzy wojska polskiego z września 1939 roku. To bezimienni żołnierze, w tym ekshumowani i przeniesieni w 1937 r. z cmentarzy wojennych w Charbinowicach i Czarkowach.
Warto zwrócić uwagę, że w czasie I Wojny Światowej, kiedy to Polski nie było na mapie Europy, w armiach zaborczych służyło od 250 do 500 tysięcy żołnierzy narodowości polskiej. Byli to młodzi ludzie, nierzadko siłą wcieleni do obcych armii, zdarzało się, brat przeciwko bratu.
Większość z nich przeszła później do Legionów Polskich i brała udział w tworzeniu Państwa Polskiego.

Śladem przechodzącego przez nasze ziemie frontu i krwawych walk 1914/15 roku jest zbiorowa mogiła poległych. Gmina Opatowiec, dbając o miejsca upamiętnienia, czyni szereg prac renowacyjnych, w tym na obiekcie Cmentarza Wojennego w Opatowcu.

W ramach zaprojektowanych prac, istniejące na mogile schody betonowe, obłożone zostaną płytami z granitu płomieniowanego. Płyta z napisem będzie umieszczona na postumencie z czarnej płyty granitowej. Miejsce pamięci będzie symbolicznie otaczał żeliwny łańcuch. Projekt prac został zatwierdzony przez konserwatora zabytków. Aktualnie ogłoszono przetarg zmierzający do wyboru wykonawcy, termin wykonania prac przypada na koniec kwietnia przyszłego roku.

Listopad jest miesiącem zadumy i refleksji. Corocznie, 11 listopada, Władze Samorządowe i Mieszkańcy gminy składają kwiaty i zapalają znicze pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego oraz na Cmentarzu Wojennym w Opatowcu.

Opatowiec dba o mogiłę żołnierzy z Wielkiej Wojny - źródło Radio Kielce

skmb_003_1.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...