CHWALIBOGOWICE


CHWALIBOGOWICE

 chwalibogowice.jpg

 Liczba mieszkańców: 132, powierzchnia: 379 ha, parafia: Opatowiec

sołtys: Pietrzyk Anna

Rys historyczny:

Chwalibogowice jako osada (pod nazwą Falibogowice) po raz pierwszy zostały wymienione dopiero w 1400 roku, ale ludzie osiedlali się tu już w epoce kamiennej. Badania archeologiczne prowadzone na tych terenach odsłoniły liczne pozostałości paleolitycznej kultury świderskiej.
W XV wieku wieś należała Mikołaja Żelaznego ze Skotnik, po czym stała się własnością królewską. Według zachowanych akt lustracji województwa sandomierskiego z lat 1564-1565 znajdowała się tu wówczas karczma i młyn z dwoma kołami wodnymi. W późniejszym okresie, aż do lat międzywojennych, funkcjonowały tu dwa młyny. Przed drugą wojną światową istniała tu również szkoła powszechna.
Od 1921 roku w miejscowości działa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej.

remiza_chwalibogowice.jpg 

Remiza w Chwalibogowicach

slide0057_2.jpg

Przydrożna figura w Chwalibogowicach

slide0057_1.jpg

Cmentarz ofiar epidemii cholery i żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej w Chwalibogowicach