CHARBINOWICE


CHARBINOWICE

 Charbinowice.jpg

Liczba mieszkańców: 178, powierzchnia: 381 ha, parafia: Sokolina

Sołtys: Robert Soja

Rys historyczny:

Pierwsza wzmianka źródłowa o Charbinowicach pochodzi z roku 1278. Do połowy XV wieku wieś była własnością Charbinowskich herbu Sulima. Nazwa osady pochodzi od imienia protoplasty tego rodu, Cherubina, i brzmiała kiedyś Cherubinowice. W XIX stuleciu w Charbinowicach działał folwark, we wsi był także młyn.
W Charbinowicach znajdował się cmentarz wojenny z czasów pierwszej wojny światowej, na którym w 30 mogiłach spoczywało 122 żołnierzy austro-węgierskich i 8 rosyjskich. W roku 1937 szczątki poległych zostały przeniesione na cmentarz wojenny w Opatowcu.

Od 1928 roku w Charbinowicach działa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej.

Części wsi: Gościniec, Korea, Podkrzczonow, Ulica.

 

mogila_charbinowice.jpg

Grób nieznanego żołnierza w Charbinowicach


 

                                        remont_remizy_osp_charbinowice_2017026_2.jpg
 

 

Remiza w Charbinowicach

 

slide0055_1.jpg 

Przydrożny Krzyż w Charbinowicach