Atrakcje turystyczne


 724_gok.jpg

Gminna Instytucja Kultury
Głównym centrum życia kulturalnego mieszkańców gminy jest zlokalizowana w samym centrum Opatowca Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna. Służy ona rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy, nauki, ale także szeroko pojętemu rozwojowi kultury. Biblioteka oferuje czytelnikom bogaty księgozbiór, stale wzbogacany licznymi nowościami wydawniczymi. Do dyspozycji czytelników są również 3 stanowiska  komputerowe z dostępem do szerokopasmowego Internetu. W Instytucji Kultury prowadzone są zajęcia instrumentalne, wokalne, ale także warsztaty plastyczne o różnej tematyce. Nabyte umiejętności dzieci i młodzież prezentują podczas lokalnych uroczystości, natomiast wykonane prace artystyczne eksponowane są w Domu Kultury. Instytucja Kultury  stanowi również miejsce różnego rodzaju spotkań o charakterze szkoleniowym, ale i  integracyjnym.

 724_zegar.jpg

 

Wieża zegarowo-hejnałowa
Jedną z ciekawszych turystycznie atrakcji, znajdującą się przy uroczym opatowieckim rynku, którą koniecznie należy zobaczyć, goszcząc w naszej gminie, jest górująca nad Opatowcem wieża zegarowo-hejnałowa. Każdego dnia w samo południe rozlega się z niej wpadający w ucho, a stricte związany z tradycją miejscowości hejnał „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący”. Wieża, która stała się już symbolem miejscowości, swój obecny wygląd zawdzięcza staraniom społecznego komitetu obywatelskiego złożonego z mieszkańców Opatowca i przychylności władz samorządowych. Działania zmierzające do doprowadzenia obiektu do stanu, jaki dziś widzimy, rozpoczęto w 2011 roku. Wieża zgodnie z zamysłem symbolizuje trwałość społeczności opatowieckiej, łączy historię ze współczesnością i umacnia miejscową tradycję. Sam hejnał zaś to słowa ułożone przez Wilhelma Szewczyka do lokalnie znanego utworu ludowego. Dziś często śpiewana przez Panie z miejscowego KGW.

 

ujscie.jpg

Prom

W miejscu, gdzie Dunajec wpada do Wisły, znajduje się jedyny w Polsce prom, który pokonuje dwie rzeki równocześnie. Promem tym można dostać się z Małopolski w nasze piękne Świętokrzyskie, a pierwszym punktem na mapie podróży będzie wówczas urokliwy opatowiecki rynek. Przeprawa promem stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną.

dodatkowe2.JPG

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Według wielu źródeł, znajdujący się przy lewym brzegu Wisły w Opatowcu pomnik, jest jedną z najpiękniejszych rzeźb przedstawiających Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wykonany w połowie lat 90., dzięki inicjatywie Stanisława Parlaka pomnik, to ponad 3 metrowy odlew wykonany z brązu, przedstawiający całą postać Marszałka opartego o szablę, spoglądającego z cokołu wykonanego z granitu, w kierunku miejsca przeprawy przez Wisłę 1 Pułku Piechoty Legionów. Dziś pomnik Marszałka stojący nad brzegiem Wisły w miejscu przeprawy promowej wita wszystkich odwiedzających naszą Gminę.


DSC_0620.JPG

Pomnik Ofiar Pacyfikacji Opatowca

Na cmentarzu Parafialnym w Opatowcu znajduje się mogiła z wyrytymi na granitowej płycie nazwiskami, upamiętniająca jedną z tragiczniejszych kart w historii Opatowca. Stanowi ona świadectwo mordu dokonanego na mieszkańcach Opatowca przez hitlerowskich oprawców. Była ona zemstą za brawurową akcję przeprowadzoną przez partyzantów, z kształtującej się wówczas Republiki Partyzanckiej. W dniu pacyfikacji 29 lipca 1944 roku zginęło 30 mieszkańców i spłonęło 80 budynków i zabudowań gospodarskich. Mieszkańcy wraz z przedstawicielami władz samorządowych gromadzą się w rocznicę tych tragicznych wydarzeń by oddać hołd pomordowanym w tak bestialski sposób ludziom.

DSC_0048.JPG


Cmentarz z czasów I Wojny Światowej


Znajdujący się w Opatowcu cmentarz wojenny jest miejscem wiecznego spoczynku 336 żołnierzy rosyjskich, 501 austrowęgierskich, poległych na froncie I Wojny Światowej oraz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w kampanii wrześniowej. Obiekt ma formę kopca ze ściętym wierzchołkiem, na nim stoi drewniany krzyż, pod którym usytuowano pamiątkowy głaz.