Wiadomości - Aktualności

Badania archeologiczne w Rzemienowicach - odkrycie osady sprzed dwóch tysięcy lat

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-09-19 17:59:30 (czytane: 5910)

W sierpniu 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościła grupę archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przez cały miesiąc naukowcy i studenci prowadzili interesujące, a w efekcie bardzo owocne prace wykopaliskowe we wsi Rzemienowice w gminie Opatowiec. Okazało się, że ziemia w tym miejscu skrywa w swoich pokładach bardzo dużo ciekawej i nieznanej historii.

Odkrycia jakich dokonali archeolodzy wzbudziły spore zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy i nie tylko... Wójt Gminy, Sławomir Kowalczyk wspólnie z radnym do Rady Gminy, Andrzejem Krypciakiem i Dyrektor Szkóly Podstawowej w Opatowcu, Elżbietą Szczęsną-Kusak, spotkali się z naukowcami z Krakowa, celem omówienia bezcennego znaleziska, odkrytego na terenie naszej gminy, na polu p. Kupisza z Rzemienowic. Archeolodzy, dr Michał Kasiński i mgr Jan Bulas chętnie opowiadali o swoich odkryciach.

Poniżej załączamy interesujący opis i relację filmową eksplorowanego wykopaliska:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badania na terenie osady z okresu lateńskiego i rzymskiego, a więc zasiedlonej w pierwszych wiekach przed Chrystusem i pierwszych stuleciach po Chrystusie prowadzone były już dwukrotnie. Stanowisko archeologiczne zostało odkryte w trakcie prospekcji lotniczej, w czasie której udało się zaobserwować anomalie wegetacyjne- miejsca bujniejszego wzrostu uprawianych roślin, wskazujące na obecność na terenie rzemienowickich pól reliktów domostw sprzed niemalże dwóch tysięcy lat.

Na terenie stanowiska przeprowadzono serię badań z zastosowaniem  tzw. metod nieinwazyjnych. Potwierdziły one początkową hipotezę o możliwości łączenia zaobserwowanych anomalii z ludnością, którą archeolodzy utożsamiają z kulturą przeworską. Badania wykopaliskowe, początkowo na niewielką skalę rozpoczęto w roku 2016. W trakcie eksploracji odkryto relikty domostwa datowanego na III lub IV wiek naszej ery. W sierpniu 2017 roku archeolodzy powrócili na stanowisko w Rzemienowicach. W kolejnym sezonie badawczym udało się zarejestrować serię kolejnych niezwykle interesujących obiektów archeologicznych.

Były one datowane na różne okresy zasiedlenia osady tj. okres lateński, wczesny i młodszy okres wpływów rzymskich. Odkryto pozostałości chaty, jam, paleniska, oraz duży zbiór tzw. zabytków ruchomych – m.in. fibul, służących do spinania szat, kościanych szpil do włosów,  grzebień kościany, liczne narzędzia kamienne i kościane, a także bogaty zbiór ceramiki, w tym w całości zachowane unikatowe naczynie. 

Większość odkrytych dotychczas znalezisk związana jest z ludnością wspomnianej kultury przeworskiej. W trakcie wykopalisk odkryto jednak także starsze ślady, które pozwalają cofnąć historię użytkowania tego miejsca w czasie. Najstarsze, do tej pory pojedyncze zabytki odkryte na stanowisku związane są z okresem neolitu i pierwszymi rolnikami zasiedlającymi ten region około 7000 lat temu.

Kolejne odkrycia, datowane na III w.p.n.e. wskazują na osadnictwo ludności kultury lateńskiej, powszechnie wiązanej z plemionami celtyckimi.  Pomimo niezwykle bogatego zbioru odkrytych zabytków, osada w Rzemienowicach skrywa jeszcze wiele tajemnic, które są przedmiotem zainteresowania badaczy.

Niewątpliwie kolejne sezony badawcze pozwolą uchylić rąbka tajemnicy i poprzez odkrywane relikty przeszłości lepiej poznać historie mieszkańców Rzemienowic sprzed wieków. 

mgr Jan Bulas


Zdjęć w galerii: 16