Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisanie umów na modernizację dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

15 lutego 2023 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie...