Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

Dodał: Bartek Data: 2023-02-03 14:30:14 (czytane: 577)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”
działająca na terenie gmin:
Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków: 14.02.2023 r. – 28.02.2023 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 roku o godzinie 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji: www.perlyponidzia.pl

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Aplikacja do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych OPP

Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu uzyskał dostęp do przygotowanej w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” aplikacji...