Wiadomości - Aktualności

Nabór wniosków w ramach programu pn. Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dodał: Bartek Data: 2022-06-28 11:30:00 (czytane: 226)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zwiększeniu uległa pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2022 w ramach tego programu z 2 000 000,00 zł na 4 000 000,00 zł.

Poniżej szczegółowe dane dotyczące naboru.

 1. Beneficjenci programu: Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
 2. Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań  z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2022 wynosi 4 000 000,00 zł.
 3. Forma dofinansowania: dotacja
 4. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.
 5. Terminy naborów:
  W ramach naboru rozpatrywane będą jedynie wnioski wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w punkcie VII.5) przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. i przesłane przez OSChR do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zakończenia naboru wniosków w przypadku wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację lub w przypadku wykorzystania limitu pomocy publicznej w sektorze rolnictwa.
  W przypadku wyczerpania puli środków, o której mowa w pkt II, o kolejności dofinansowania decyduje data wpływu wniosku do Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Kielcach oraz data przekazania wniosku przez stację do WFOŚiGW w Kielcach, a w przypadku wyczerpania limitu pomocy publicznej data wyczerpania limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie
 6. Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.12.2023 roku

   

  Więcej informacji dostępne na stronie: http://www.wfos.com.pl/nabor-wg-zasad/1151-aktualizacja-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-pn-ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu odbędzie się 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 12ºº w Domu Kultury w Opatowcu....