Wiadomości - Aktualności

Dofinasowanie dla gminy, wyróżnienie dla Burmistrza

Dodał: Radek Data: 2022-06-03 08:19:19 (czytane: 395)

30 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, na zaproszenie Premiera Rządu RP – Mateusza Morawieckiego wziął udział w spotkaniu w Warszawie, podczas którego ogłoszono wyniki Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Gmina Opatowiec na realizację działań inwestycyjnych pozyskała środki w wysokości 9 mln. 250 tys. złotych.

Środki te będą przeznaczone na inwestycje realizowane w trzech obszarach:
-Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych -4 750 000 zł.
-Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych – 2 700 000 zł.
-Modernizacja obiektów małej retencji w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu turystyki – 1 800 000 zł.

W roku ubiegłym, w ramach pierwszego naboru z programu Polski Ład nasza gmina pozyskała 8 mln. złotych. Fundusze te pozwoliły na szereg inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz przebudowy i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej.

Nowo pozyskane fundusze pozwolą na kolejne ważne dla rozwoju naszej gminy inwestycje.

Miłym akcentem było wyróżnienie jakie Burmistrz Opatowca otrzymał w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rąk Ministra MSWiA – Mariusza Kamińskiego oraz Sekretarza Stanu – Pawła Szefernakera.

Odznaka Honorowa i dyplom w uznaniu zasług dla Samorządu Terytorialnego stanowią docenienie, zauważenie zwykłej, codziennej pracy na rzecz samorządu terytorialnego, na rzecz społeczności z której się wywodzimy, w której pracujemy i dla której pracujemy – powiedział dla Radia Kielce Pan Burmistrz (link poniżej).

Burmistrz miasta i gminy Opatowiec znalazł się wśród zaledwie pięciu samorządowców z województwa świętokrzyskiego wyróżnionych i docenionych przez Pana Ministra.

Gratulujemy Panu Burmistrzowi tak dużego wyróżnienia i życzymy sukcesów w dalszej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności i naszej małej Ojczyzny.

Beata Adamczyk


Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2015 r. Nadaje ją minister spraw wewnętrznych i administracji za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, np. za szczególne zasługi w działalności w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego.
https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/pieciu-swietokrzyskich-samorzadowcow-z-odznaka-za-zaslugi-dla-sa,159713

 

Zdjęć w galerii: 4
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że dary rzeczowe, które zostały zebrane przez mieszkańców Gminy w ramach pomocy dla obywateli...