Wiadomości - Aktualności

Wizyta w partnerskiej gminie Rzeczyca

Dodał: Radek Data: 2022-05-30 11:01:03 (czytane: 566)

Gminy Opatowiec i Rzeczyca nawiązały bliższą współpracę w 2015 r. podejmując stosowną uchwałę i podpisując partnerstwo pomiędzy Samorządami gmin.

Od tego czasu zrealizowanych zostało kilka wspólnych inicjatyw i odwiedzin pozwalających na bliższe poznanie walorów, ale także problemów obydwu gmin.

Jako pierwsi, z delegacją do gminy Opatowiec przybyli przedstawiciele gminy Rzeczyca, kolejną inicjatywą była wzajemna „wymiana" młodzieży. W 2016 r. Panie z Kół Gospodyń wzięły udział w „Rzeczyckiej Pierzawce”, poznając tradycje i obyczaje kultywowane w zaprzyjaźnionej gminie. W 2018 roku liczna delegacja naszej gminy odbyła wizytę na gościnnej ziemi łódzkiej. W październiku 2021 r. odbyła się rewizyta delegacji gminy Rzeczyca.

W dniach 27 - 28 maja 2022r. samorządowcy z gminy Opatowiec uczestniczyli w drugiej od nawiązania współpracy wizycie, podczas której odbyła się wyjazdowa Sesja Rady Miejskiej.

W wyjeździe uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu – Henryk Kryca, Zastępca Burmistrza – Łukasz Marzec, Skarbnik Gminy - Anna Klimaszewska – Luty, Radni, Sołtysi, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec.

Wizyta była okazją do podsumowania siedmioletniej już współpracy, która jest dość szeroka. Realizowana jest ona nie tylko na niwie samorządowej, edukacyjnej czy kulturalnej, ale także dotyczy wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy chociażby w pozyskiwaniu funduszy, o czym w swoich wystąpieniach podczas sesji Rady Miasta mówili Burmistrz Opatowca -Sławomir Kowalczyk oraz Wójt Rzeczycy – Marek Kaźmierczyk.

Po sesji, uczestnicy wyjazdu obejrzeli inwestycje poczynione w ostatnich latach przez samorząd gminy Rzeczyca oraz zwiedzili zlokalizowaną na obszarze gminy firmę Nowostal – nowoczesny zakład prefabrykacji betonów.

W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili stolicę województwa, poznając zabytki i historię Łodzi.

Beata Adamczyk

Zdjęć w galerii: 16