Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem miejscowości Urzuty

Dodał: Radek Data: 2022-05-11 15:59:53 (czytane: 1051)

Dnia 11 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Urzuty”.

W ramach działań objętych zawartą umową na budynku świetlicy wiejskiej w Urzutach będzie wymienione m.in. pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa. Przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne elewacji zewnętrznej. Świetlica zyska nowe wyposażenie oraz panele fotowoltaiczne wykorzystujące energię z OZE. Przy budynku powstanie podjazd dla niepełnosprawnych oraz nowe schody.

Gmina Opatowiec na w/w zadanie otrzymała ponad 122 tys. zł. dofinansowania, przy całkowitej kwocie przeznaczonej na inwestycję ponad 218 tys. zł.

Wykonawcą zadania jest firma pn. Jacek Ignacak „IG – BUD” Usługi Remontowo – Budowlane z Łatanic, gmina Wiślica.

Termin realizacji inwestycji przypada na koniec sierpnia 2022 r.DSC_0119_1.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podziękowanie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk wspólnie z sołtysami uczestniczył w zebraniach wiejskich z mieszkańcami ze wszystkich...