Wiadomości - Aktualności

Turniej Wiedzy Pożarniczej 2022

Dodał: Bartek Data: 2022-03-28 11:39:33 (czytane: 435)

Dnia 25 marca 2022 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu odbyły się eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom.

Uczniowie rozwiązywali zadania, które nie ograniczały się tylko do przyczyn i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń, ale również obejmowały inne dziedziny pożarnictwa jak wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej jak wreszcie historię tej ochrony w naszym kraju.

Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej. Startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV

II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII

Turniej otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, w obecności Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Opatowcu dyr. Grzegorza Kozła. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie mł. bryg Krzysztof Wojtasik, Stanisław Kurek inspektor UMiG w Opatowcu, Tomasz Paluch dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzczonowie oraz Monika Kościółek nauczycielka Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Opatowcu.

W I grupie wiekowej(szkoły podstawowe klasy I-IV) pierwsze miejsce zajął Dawid Gruszka  uczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzczonowie.

W II grupie wiekowej(szkoły podstawowe klasy V-VIII) pierwsze miejsce zajął Filip Mącznik uczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Opatowcu.

Zwycięscy będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec.

Zdjęć w galerii: 20
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisanie umowy na modernizację dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

W dniu 25.03.2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk zawarł umowę z firmą PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą...