Wiadomości - Aktualności

Konferencji on-line (29.06.2021, godz. 16-20) dla organizacji, administracji i osób zainteresowanych tematyką społeczną

Dodał: Radek Data: 2021-06-25 13:44:15 (czytane: 260)

Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my.

Dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, która odbędzie się 29 czerwca (wtorek) 2021r. w godz. 16.00-20.00 pod hasłem "Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego".

 

Podczas konferencji  chcemy spojrzeć na organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ekonomię społeczną z kilku perspektyw i zaprosić Was do udziału w 3 panelach dyskusyjnych:

  • Kształcenie liderów i liderek sektora - rola edukacji w rozwoju  - we wciąż zmieniającym się świecie nie możemy stać w miejscu. Ciągły rozwój kompetencji staje się także miarą sukcesu naszych organizacji;
  • Fundusze unijne a rozwój organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej - jak odnaleźć się w nowomowie trudnych dokumentów i zapisów i jak wpływać na ich kształt, by zwiększyć swoje szanse na ich pozyskanie? Co udało się osiągnąć a co jeszcze przed nami? Jak to jest z tym Krajowym Planem Odbudowy i na co miałyby być przeznaczone środki na wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego?
  • Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce - szansa czy ślepa uliczka? - czy organizacji pozarządowych w ogóle ekonomia społeczna dotyczy? Jak bardzo proponowane rozwiązania systemowe i tworzone prawo zbliżają nas lub oddalają od rozwiązań europejskich? Czym jest ekonomia społeczna i jak powinna być "poukładana", by dawała wszystkim środowiskom równe szanse rozwoju?

A na rozgrzewkę 2 warsztaty do wyboru:

  • Zarządzanie zmianą w czasach kryzysu
  • Zarządzanie wizerunkiem lidera/liderki

 

Inaczej o społeczeństwie obywatelskim i inaczej o ekonomii społecznej.

Jeśli szukasz inspiracji, lubisz ciekawe dyskusje i chcesz zobaczyć jak można inaczej rozmawiać o rzeczach wydawałoby się znanych i (nie)oczywistych, dołącz do nas 29 czerwca 2021 w godz. 16.00-20.00.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ: https://wrk.org.pl/konferencja-on-line-szanse-i-zagrozenia-dla-rozwoju-ekonomii-spolecznej-i-organizacji-spoleczenstwa-obywatelskiego/

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

16.00 - 17.00 Równoległe warsztaty rozgrzewkowe:

1. Zarządzanie zmianą w czasach kryzysu

2. Zarządzanie wizerunkiem lidera/liderki

17.00 - 17.15 Wirtualna przerwa kawowa

17.15 - 17.20 Przywitanie uczestników konferencji

17.20 - 19.30 Panele dyskusyjne:

17.20 - 18.00: Kształcenie liderów i liderek - rola edukacji w rozwoju

Dr Andrzej Siatkowski -  Uniwersytet im. A Mickiewicza

Aleksandra Kowalska -  Związek Miast Polskich, wykładowca studiów podyplomowych i MBA dla podmiotów ekonomii społecznej

Katarzyna Jakubiak-Woźniak - Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Przedsiębiorcy i liderzy społeczni: Ewelina Gzowska, Marcin Nowakowski

Prowadzenie: Justyna K. Ochędzan - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

18.00 - 18.45: Fundusze unijne a rozwój organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej

Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia

Prowadzenie: Maciej Kunysz – Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy, Rada Działalności Pożytku Publicznego

Pozostała lista panelistów/panelistek w trakcie potwierdzania

18.45 - 19.30: Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce - szansa czy ślepa uliczka?

Krzysztof Balon – Przewodniczący kategorii Gospodarka Społeczna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w latach 2017-2020

Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, ekspert proj. Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Justyna K. Ochędzan – Przewodnicząca Zespołu ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej Rady Działalności Pożytku Publicznego, federacja WRK

Przemysław Żak - Żak i Wspólnicy Biuro Prawne

Julia Koczanowicz-Chondzyńska – Prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Prowadzenie: Andrzej Rybus-Tołłoczko – Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

19.30 - 20.00 Forum otwartego dialogu - refleksje i opinie uczestników i uczestniczek konferencji

20.00 Zakończenie konferencji

REJESTRACJA: https://wrk.org.pl/konferencja-on-line-szanse-i-zagrozenia-dla-rozwoju-ekonomii-spolecznej-i-organizacji-spoleczenstwa-obywatelskiego/

Przeczytaj kolejną wiadomość:

W ramach rewitalizacji zmienia się również nasza biblioteka

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, w ramach projektu „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój...