Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2019-07-04 10:49:04 (czytane: 626)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 10 lipca 2019 r. (środa) godz. 10ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.Otwarcie.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 11 czerwca 2019 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2037.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze dziesięć lat gruntu położonego w miejscowości Opatowiec. 

8.Sprawy różne.

9.Zapytania i interpelacje.

10.Zamknięcie obrad.                                

 

                               

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      

                                                                                                        Henryk  Kryca