Wiadomości - Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

Dodał: Bartek Data: 2019-06-26 10:54:14 (czytane: 1157)

Zakończenie roku szkolnego odbyło się w dwóch etapach. Pierwszy – 14 czerwca był dniem pożegnania ósmoklasistów, a drugi - 19 czerwca, czyli odebranie świadectw i promocji do klas programowo wyższych przez wszystkich uczniów.

Ósmoklasiści przygotowali uroczystość, która składała się z dwóch części – oficjalnej i artystycznej. Na początku powitali wszystkich zgromadzonych, potem odśpiewano hymn po którym nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym kolegom z klasy siódmej. Kolejnym punktem części oficjalnej było złożenie ślubowania, a potem pan dyrektor Tomasz Paluch wraz z wychowawczynią panią Lucyną Tułak wręczyli uczniom dyplomy, wyróżnienia i nagrody. Następnie wręczone zostały gratulacje i podziękowania dla rodziców.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występ artystyczny, który rozpoczął się polskim tańcem narodowym – polonezem. Potem wiersze, piosenki podziękowania dla wszystkich, którzy sprawili, że nowa i obca kilka lat temu szkoła stała się bliska sercu i przyjazna. Nie zabrakło też podziękowań dla rodziców bez których nie mogliby wykonać tego pierwszego kroku w dorosłość. Były kwiaty, czekoladowe serca i słowa „przepraszam” i „dziękuję” odmieniane przez przypadki.

Uczniowie na pożegnanie przygotowali prezentację w której nie zabrakło zdjęć z różnych etapów nauki w szkole i różnych w przeróżnych sytuacjach. Pokazali, że chociaż nie byli pokornymi dziećmi, ale nadawali ton życiu szkolnemu. W czasie oglądania prezentacji niejedna łza popłynęła po policzku i uczniów,  i nauczycieli i rodziców, ale nikt nie wstydził się swojego wzruszenia -  przecież to koniec pewnego etapu, kilkuletniej współpracy, codziennych zmagań, czasem przekomarzania, ale częściej radości. Jest co wspominać i będzie o czym pamiętać.

Po wzruszeniu przyszedł czas na humor i skecz „pt.: „Gdyby do szkoły chodziły anioły”. Na koniec uczniowie zaprosili wszystkich nauczycieli do wspólnego zdjęcia i przy okazji wręczyli każdemu pedagogowi anielskie skrzydełka za anielską cierpliwość.

Ósmoklasistów w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnali uczniowie klasy siódmej. Życzenia wielu sukcesów i samych dobrych decyzji przekazali wierszem i piosenką.

Po uroczystym apelu wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców ósmoklasistów.

W środę 19 czerwca 2019 roku zakończył się oficjalnie rok szkolny 2018/2019. Z tej okazji uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni goście spotkali się na sali gimnastycznej. Na początku pan dyrektor Tomasz Paluch powitał przybyłych gości – proboszcza parafii Sokolina księdza kanonika Tadeusza Śliwę oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec pana Sławomira Kowalczyka i wszystkich zebranych. Następnie najmłodsi uczniowie zaprezentowali się w krótkim programie artystyczny podczas którego przypomnieli o najważniejszych zasadach bezpiecznego zachowania się w czasie wakacji.

Dalsza oficjalna część spotkania rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Następnie pan dyrektor poprosił o zabranie głosu pana burmistrza Sławomira Kowalczyka. Pan burmistrz pogratulował wszystkim promocji do klas wyższych, a ósmoklasistom ukończenia szkoły podstawowej. Życzył również wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji oraz porcji solidnego odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami, które czekają na nas w nowym roku szkolnym.

Delegacja uczniów w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała panu burmistrzowi za cały rok opieki nad naszą szkołą i życzyła wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. 

Gratulacje i życzenia złożył wszystkim również ksiądz kanonik Tadeusz Śliwa. Przypomniał też, aby w czasie wakacji nie zapominać o modlitwie i kościele.

Za opiekę duchową i wsparcie uczniowie podziękowali księdzu proboszczowi wręczając kosz kwiatów.

Potem przyszedł czas na „rozliczenie”, czyli wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień. Na początek nagrody dla osób, które reprezentowały szkołę w konkursach religijnych. Nagrody z rąk księdza proboszcza otrzymali: Maja Kowalska, Sylwia Rajczak, Magdalena Warszawa, Magdalena Jach, Daniel Kozera, Szymon Jagielnik, Zuzanna Szafranek.

Potem ci, którym nie było pod górkę do szkoły i nie opuścili albo żadnego dnia albo tylko kilka lekcji – wyróżnienia za 100% i wzorową frekwencję otrzymali: Maja Kowalska, Jakub Mącznik, Weronika Minior, Iwona Minior, Kacper Grzywna, Dominik Kowalski, Bartosz Jeżewski, Igor Witkowski, Aleksandra Bątkowska, Oliwia Mazurek –Tyrpuła, Emilia Domagała, Klaudiusz Sztaba, Julia Mącznik, Bartłomiej Madej,  Wiktoria Borzęcka, Daniel Kozera, Kacper Kowalski.

W dalszej kolejności osoby, które wyróżniły się ilością przeczytanych książek, czyli Nikodem Kukulski, Oliwia Madej, Zuzanna Szafranek, Tatiana Witkowska.

Następnie dyplomy dla uczennic, które z sukcesami reprezentowały szkołę w konkursach wokalnychEliza Fetela, Kinga Leśniewska, Magdalena Jach, Julia Kopeć.

Kolejne wyróżnienia wręczone zostały licznej grupie uczniów reprezentujących szkołę w turniejach i zawodach sportowych: Julia Paluch, Filip Paluch, Maja Kowalska, Jakub Mącznik, Sebastian Mącznik, Nikola Kukulska, Sandra Parada, Magdalena Juszczyk, Magdalena Warszawa, Nikola Parada, Julia Górak, Magdalena Jach, Emilia Domagała, Julia Kopeć, Klaudia Pszczoła, Klaudiusz Sztaba.

Na koniec wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

Klasa „0”

Klasa I - Kacper Kowalski, Tatiana Witkowska, Zuzanna Szafranek, Dawid Gruszka

Klasa II - Emilia Sowińska, Krzysztof Mystek

Klasa III - Wiktoria Borzęcka, Szymon Skowron, Marcel Porębski, Oliwia Madej

Klasa IV – Julia Mącznik, Zuzanna Mystek, Szymon Wilk

Klasa V – Magdalena Jach, Julia Kopeć

Klasa VI – Magdalena Warszawa, Jakub Grzywna, Iwona Minior, Nikola Parada,   Szymon Kowynia

Klasa VII – Kacper Grzywna, Weronika Minior, Patrycja Łudzik

Klasa VIII – Maja Kowalska, Sylwia Rajczak, Julia Paluch

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnym roku szkolnym.

Ostatnie nagrody to kosze słodkości dla największych „czyściochów”. W tym roku konkurs czystości wygrała klasa VII. Gratulujemy.

Po wręczeniu wszystkich wyróżnień i dyplomów uczniowie podziękowali panu dyrektorowi za opiekę, troskę i dobre rady.

Na koniec wszyscy udali się z wychowawcami do klas, gdzie wręczone zostały świadectwa.

 

Lucyna Tułak

Zdjęć w galerii: 34
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na półfinał Pucharu Ligi oraz finał I Ligi PLF 2019/20

W dniu 6 marca 2020 r. odbędą się mecze półfinałowe Pucharu Ligi, w których zagrają Wisła Opatowiec oraz Gladiator Krzczonów oraz...