Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy na remont świetlic wiejskich

Dodał: Bartek Data: 2019-05-07 14:25:04 (czytane: 668)

Dnia 6 maja 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskie-Luty podpisał umowę na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa świetlic wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie”.

W ramach działań objętych zawartą umową na budynkach świetlic w Mistrzowicach i Kęsowie będzie wymienione m.in. pokrycie dachowe, okna, drzwi oraz przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne. Przy świetlicy w Mistrzowicach powstanie podjazd dla niepełnosprawnych oraz chodnik. Świetlica wiejska w Kocinie (na górce) zyska m.in. nowe podłogi, posadzki oraz instalację elektryczną. Wyremontowane budynki będą wykorzystywały energię z OZE. 

Gmina Opatowiec na w/w zadanie otrzymała blisko ca 288 tys. zł. dofinansowania, przy całkowitej kwocie przeznaczonej na inwestycję ponad 450 tys. zł. 

Wykonawcą zadania jest Spółdzielnia Rzemieślnicza z Buska Zdroju.

Termin realizacji inwestycji 30 września 2019 r.

 DSC_04361.jpg