Wiadomości

Wiadomości:

Kolejne inwestycje w Chwalibogowicach i Kamiennej

Dodał: Bartek dnia 2018-07-27 14:55:42 - (czytane 355 razy)

W dniu 24 lipca 2018 r. w Skalbmierzu, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem umowę na dofinansowanie zadań w Chwalibogowicach i Kamiennej. wiecej»

TAGI:

Przekazanie umowy na rewitalizację Opatowca

Dodał: Bartek dnia 2018-07-05 12:37:56 - (czytane 264 razy)

W dniu 26 czerwca 2018 roku w Opatowcu odbyło się uroczyste przekazanie umowy na rewitalizację Opatowca. wiecej»

TAGI:

Cztery miliony dla Opatowca - uroczyste przekazanie pre-umowy - zaproszenie

Dodał: Bartek dnia 2018-06-22 15:41:28 - (czytane 606 razy)

W dniu 26 czerwca 2018 r. o godz 9.00 na Rynku w Opatowcu nastąpi uroczyste przekazanie pre-umowy na realizację projektu pn. ”Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”. wiecej»

TAGI:

Most na Wiśle coraz bliżej

Dodał: ugopatowiec dnia 2018-04-18 12:42:11 - (czytane 437 razy)

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Nowym Korczynie odbyło się uroczyste przekazanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie mostu na Wiśle. wiecej»

TAGI:

Podpisano umowę na instalacje solarne

Dodał: ugopatowiec dnia 2018-03-27 10:40:48 - (czytane 554 razy)

W dniu 26 marca 2018 roku Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych. wiecej»

TAGI:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec pozyskało kolejne środki

Dodał: ugopatowiec dnia 2018-03-22 08:40:27 - (czytane 626 razy)

Stowarzyszenie złożyło do Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” trzy wnioski o powierzenie grantu. wiecej»

TAGI:

Podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej

Dodał: Bartek dnia 2018-03-14 13:50:42 - (czytane 688 razy)

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy na budowę ścieżki rowerowej. wiecej»

TAGI:

Nowy most na Wiśle

Dodał: Bartek dnia 2018-01-24 12:52:32 - (czytane 1094 razy)

W wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wyłoniono firmę, która zaprojektuje i wybuduje most przez Wisłę w bliskim sąsiedztwie naszej gminy. wiecej»

TAGI:

Wsparcie dla osób w ramach projektu realizowanego przez GOPS

Dodał: Bartek dnia 2018-01-24 09:24:30 - (czytane 720 razy)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu realizuje projekt pn. „ Nowy zawód -lepsze jutro”. wiecej»

TAGI:

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

Dodał: Bartek dnia 2017-10-20 07:43:12 - (czytane 936 razy)

wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na remonty dróg gminnych w miejscowościach Opatowiec, Ławy i Ksany

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-09-07 12:08:25 - (czytane 864 razy)

wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na remont dróg gminnych w Chwalibogowicach oraz Mistrzowicach

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-08-21 13:54:56 - (czytane 866 razy)

wiecej»

TAGI:

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-06-23 09:00:30 - (czytane 1054 razy)

W 2017 roku Gmina Opatowiec złożyła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Ogłoszenie

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-04-11 10:28:07 - (czytane 809 razy)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Nowy zawód – lepsze jutro wiecej»

TAGI:

Podpisano umowę na wykonanie projektu ścieżki rowerowej

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-02-08 12:21:46 - (czytane 1074 razy)

W dniu 6 lutego 2017 roku w Kazimierzy Wielkiej, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na wykonanie projektu ścieżki rowerowej. wiecej»

TAGI:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – wydawanie skierowań zakończone

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-02-02 15:19:06 - (czytane 1013 razy)

Zakończono nabór osób chętnych do Programu dotyczącego dystrybucji paczek żywnościowych. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Rekrutacja uczestników do projektu pn. Nowy zawód - lepsze jutro

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-01-30 15:00:41 - (czytane 1131 razy)

wiecej»

TAGI:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Opatowiec

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-01-25 14:55:36 - (czytane 1457 razy)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Podsumowanie remontów dróg na terenie gminy Opatowiec w 2016 roku

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-01-10 14:12:04 - (czytane 1410 razy)

Rok 2016 był rekordowy pod względem ilości odcinków dróg, które zostały wyremontowane (przebudowane) na terenie naszej gminy. Nowy asfalt wykonano bowiem na 37 zniszczonych odcinkach dróg o łącznej długości niemal 15 km. wiecej»

TAGI:

Kolejny krok w sprawie ścieżki rowerowej Kraków - Wiślica

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-01-04 12:37:09 - (czytane 1283 razy)

W dniu 29 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk podpisał w Krakowie umowę notarialną o nabyciu przez Gminę prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w miejscowości Kamienna. wiecej»

TAGI:

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dodał: ugopatowiec dnia 2016-12-14 09:19:37 - (czytane 1147 razy)

wiecej»

TAGI: Ogłoszenie, ARiMR

Powiat kazimierski w uzdrowiskowym trójkącie

Dodał: ugopatowiec dnia 2016-12-05 13:52:00 - (czytane 1303 razy)

wiecej»

TAGI: Powiat kazimierski, Uzdrowisko

Informacja o przygotowaniu Szkół z terenu Gminy Opatowiec do roku szkolnego 2016/2017

Dodał: ugopatowiec dnia 2016-11-21 08:31:22 - (czytane 1476 razy)

wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na remont drogi gminnej w Ksanach

Dodał: ugopatowiec dnia 2016-08-22 12:28:11 - (czytane 1991 razy)

W dniu 23.08.2016 r. Wójt Gminy - Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w Ksanach wiecej»

TAGI: Podpisanie umowy, drogi gminne

Podpisanie pre-umowy na budowę ścieżki rowerowej

Dodał: ugopatowiec dnia 2016-07-21 11:24:31 - (czytane 2113 razy)

W dniu 19 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisano pre-umowę na budowę ścieżki rowerowej biegnącej śladem dawnej kolejki wąskotorowej. wiecej»

TAGI: ścieżki, rowerowe

więcej

Sport