Wiadomości

Wiadomości:

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek dnia 2022-11-25 16:39:56 - (czytane 275 razy)

brak zdjęcia

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 1 grudnia 2022 r. (czwartek) godz. 11ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Dodał: Radek dnia 2022-11-02 15:20:26 - (czytane 344 razy)

W dniu 27 października 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu”. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na dotyczących budowy i remontu sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Radek dnia 2022-08-11 15:03:47 - (czytane 440 razy)

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec – Łukasz Marzec z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Anny Klimaszewskiej-Luty, w dniu 2 sierpnia br. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera z Buska-Zdroju na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z dostawą pojazdu do transportu wody pitnej. W/w postępowanie swym zakresem obejmuje: wiecej»

TAGI:

Nowy chodnik przy Szkole Podstawowej w Opatowcu

Dodał: Radek dnia 2022-06-06 09:16:53 - (czytane 805 razy)

W ramach podpisanej umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z firmą PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie, powstał długo oczekiwany chodnik łączący plac szkolny z ul. Nowokorczyńską. wiecej»

TAGI:

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2022

Dodał: Bartek dnia 2022-04-08 08:10:53 - (czytane 668 razy)

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno ogłasza nabór wniosków nr 2/2022 o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna. wiecej»

TAGI:

Ostatni etap rewitalizacji Opatowca

Dodał: Radek dnia 2021-08-05 15:22:38 - (czytane 1497 razy)

Od połowy lipca, rozpoczęły się kolejne prace związane z rewitalizacją miejscowości Opatowiec, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Informacja dotycząca terminów odbioru nowych pojemników na odpady komunalne dla Mieszkańców Gminy Opatowiec

Dodał: Bartek dnia 2021-08-03 08:20:49 - (czytane 1077 razy)

Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu informuję, że od dnia 03.08.2021 roku jest możliwy odbiór nowych pojemników 120l na odpady komunalne zakupionych przez Gminę Opatowiec dla naszych mieszkańców. wiecej»

TAGI:

Ważna informacja dla Mieszkańców gminy - nowe pojemniki na odpady komunalne

Dodał: Radek dnia 2021-07-07 12:10:23 - (czytane 1713 razy)

W dniu 7 lipca 2021 roku podpisano umowę na zakup i dostawę nowych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Opatowiec. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na dokończenie rewitalizacji Opatowca

Dodał: Bartek dnia 2021-05-18 14:29:10 - (czytane 1157 razy)

W dniu 18 maja 2021 roku podpisano umowę na dokończenie rewitalizacji miejscowości Opatowiec.
wiecej»

TAGI:

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Dodał: Bartek dnia 2021-05-13 13:41:47 - (czytane 1095 razy)

W dniu 13 maja 2021 roku podpisano umowę na dofinansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. wiecej»

TAGI:

Podpisano umowy na place zabaw w Kamiennej i Rogowie

Dodał: Bartek dnia 2021-02-05 15:13:20 - (czytane 1203 razy)

W dniu 2 lutego 2021 roku przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Kamiennej i Rogowa podpisali umowy na realizację budowy nowych placów zabaw. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek dnia 2020-10-02 09:49:39 - (czytane 1298 razy)

wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Dodał: Radek dnia 2020-09-16 08:45:06 - (czytane 1276 razy)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 18 września 2020 r. (piątek) godz. 15:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Opatowcu. wiecej»

TAGI:

Nabór wniosków nr 1/2020/G przez LGD

Dodał: Bartek dnia 2020-02-20 11:43:25 - (czytane 1517 razy)

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" ogłasza nabór wniosków nr 1/2020/G z projektu grantowego realizowanego w realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW ma lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Gmina Opatowiec współfinansuje przebudowę drogi powiatowej

Dodał: Bartek dnia 2019-11-18 14:23:44 - (czytane 2010 razy)

W dniu 18 listopada 2019 roku w Kazimierzy Wielkiej podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi Powiatowe Ksany - Rzemienowice, tzw. „drogi przez las”. wiecej»

TAGI:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

Dodał: Bartek dnia 2019-10-23 08:04:14 - (czytane 1762 razy)

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wiecej»

TAGI:

Informacja

Dodał: Bartek dnia 2019-09-02 14:21:38 - (czytane 2064 razy)

Przekazanie samochodu służbowego dla MOPS w Opatowcu wiecej»

TAGI:

Podpisano umowę na dofinansowanie dla OSP Charbinowice

Dodał: Bartek dnia 2019-08-30 14:01:13 - (czytane 2453 razy)

W dniu 29.08.2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na przebudowę i modernizację strażnicy OSP Charbinowice. wiecej»

TAGI:

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie rewitalizacji Opatowca i budowy boiska w Krzczonowie

Dodał: Bartek dnia 2019-06-26 12:23:44 - (czytane 3037 razy)

Rewitalizacja Opatowca, boisko sportowe w Krzczonowie... wiecej»

TAGI:

Obóz naukowy w Warszawie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Opatowcu

Dodał: Bartek dnia 2019-06-01 20:48:47 - (czytane 2883 razy)

W dniach 13-17 maja 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczący w projekcie „TIK? TAK!” uczestniczyli w obozie naukowym, który został dla niech zorganizowany w Warszawie. wiecej»

TAGI:

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G

Dodał: Bartek dnia 2019-05-09 17:45:26 - (czytane 2052 razy)

wiecej»

TAGI:

Rozpoczyna się budowa mostu na Wiśle w Nowym Korczynie

Dodał: Bartek dnia 2019-03-06 15:02:32 - (czytane 3060 razy)

Długo oczekiwana budowa mostu na Wiśle, który połączy Województwa Świętokrzyskie i Małopolskie staje się faktem wiecej»

TAGI:

Kolejne środki pozyskane na świetlice wiejskie

Dodał: Bartek dnia 2019-03-01 13:38:17 - (czytane 2517 razy)

Dnia 28 lutego 2019r., w Urzędzie Marszałkowskim, podpisana została umowa na „Przebudowa świetlic wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie wiecej»

TAGI:

Montaż instalacji solarnych - dodatkowy nabór

Dodał: Bartek dnia 2019-01-24 12:59:15 - (czytane 2212 razy)

wiecej»

TAGI:

Kolejne dwieście tysięcy dla przedszkola w Krzczonowie

Dodał: Bartek dnia 2018-10-16 07:27:53 - (czytane 2650 razy)

Marszałek Adam Jarubas odwiedził Gminę Opatowiec, aby podpisać umowę na dofinansowanie projektu "PRZEDSZKOLE PRZYSZŁOŚCI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. wiecej»

TAGI:

więcej

Sport