Wiadomości

Wiadomości:

Zakończono modernizację dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek dnia 2022-09-29 14:43:21 - (czytane 558 razy)

Końcem września br. dokonano odbioru prac drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec”. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na modernizację dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek dnia 2022-03-25 15:49:16 - (czytane 390 razy)

W dniu 25.03.2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk zawarł umowę z firmą PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie, reprezentowaną przez Oskara Niezabitowskiego – Właściciela. wiecej»

TAGI:

Nowe nawierzchnie asfaltowe w Chwalibogowicach i Ksanach

Dodał: Bartek dnia 2019-12-23 10:44:42 - (czytane 2064 razy)

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. przeprowadzono przebudowę dróg gminnych w Chwalibogowicach i Ksanach. wiecej»

TAGI:

Nowa nawierzchnia asfaltowa w sołectwie Podskale

Dodał: Bartek dnia 2019-08-20 15:21:17 - (czytane 2004 razy)

W miejscowości Podskale na drodze gminnej powstała nowa nawierzchnia asfaltowa. wiecej»

TAGI:

Nawałnice i deszcze nawalne nawiedziły Gminę Opatowiec

Dodał: Bartek dnia 2019-05-28 13:41:52 - (czytane 3240 razy)

W ostatnich dniach teren naszej gminy nawiedziły nawałnice i deszcze nawale. Działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych dotknęło liczne posesje, zabudowania i wiele gospodarstw z terenu gminy. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na remont drogi gminnej.

Dodał: Bartek dnia 2019-05-07 14:39:55 - (czytane 2237 razy)

W dniu 06.05.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na remont drogi gminnej. wiecej»

TAGI:

Promesa na remont i przebudowę dróg gminnych

Dodał: Bartek dnia 2019-02-28 15:39:16 - (czytane 2252 razy)

W dniu 27 lutego 2019 roku Sławomir Kowalczyk Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec odebrał z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. wiecej»

TAGI:

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Kraśniowie

Dodał: Bartek dnia 2018-09-28 11:25:14 - (czytane 2155 razy)

Zakończył się remont drogi gminnej nr 357014T relacji Chwalibogowice – Kraśniów. wiecej»

TAGI:

Drogi w Chwalibogowicach, Ławach i Kamiennej z nowym asfaltem

Dodał: Bartek dnia 2018-08-31 14:17:11 - (czytane 2605 razy)

Podpisano umowy na remont kolejnych dróg gminnych wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na remont drogi gminnej Chwalibogowice - Kraśniów

Dodał: gminaopatowiec dnia 2018-07-12 14:45:12 - (czytane 2608 razy)

Dnia 12 lipca 2018 r. Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w Kraśniowie. wiecej»

TAGI:

Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Kocinie

Dodał: Bartek dnia 2018-07-12 14:36:54 - (czytane 2672 razy)

Gmina Opatowiec przeprowadziła zadanie pn. ”Remont drogi gminnej Kocina do pól nr 1 nr 357054T, dz.nr 832/1 od km 0+000 do km 0+550 (tzw. Boćki), celem zabezpieczenia dna skarp i wąwozu”. wiecej»

TAGI:

Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Wiślanej w Opatowcu

Dodał: Bartek dnia 2018-07-12 13:27:13 - (czytane 2155 razy)

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r. przeprowadzono remont drogi gminnej - ul. Wiślanej w Opatowcu - biegnącej w kierunku błoń. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na remont drogi gminnej w Opatowcu

Dodał: Bartek dnia 2018-06-19 07:44:37 - (czytane 2415 razy)

Dnia 18 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w Opatowcu. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na remont drogi gminnej w Charbinowicach

Dodał: Bartek dnia 2018-06-05 15:11:40 - (czytane 2401 razy)

Dnia 5 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w Charbinowicach. wiecej»

TAGI:

Rewitalizacja Opatowca

Dodał: Bartek dnia 2018-05-19 20:19:17 - (czytane 3149 razy)

Projekt pn. ”Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” uzyskał pozytywną ocenę i został wpisany na listę projektów wybranych do dofinansowania. wiecej»

TAGI:

Kolejna promesa na budowę dróg gminnych

Dodał: ugopatowiec dnia 2018-04-18 14:26:05 - (czytane 2063 razy)

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. wiecej»

TAGI:

Podpisano umowę na remont drogi gminnej w Kocinie

Dodał: Bartek dnia 2018-04-09 10:34:35 - (czytane 2312 razy)

Dnia 9 kwietnia 2018 roku podpisano umowę na kolejny remont drogi gminnej.
wiecej»

TAGI:

Kolejne środki na remont drogi gminnej

Dodał: Bartek dnia 2018-02-27 12:39:50 - (czytane 3326 razy)

W dniu 26 lutego 2018 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec odebrał z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, w obecności Poseł na Sejm RP Anny Krupki, promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. wiecej»

TAGI:

Zakończono przebudowę drogi gminnej w Mistrzowicach

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-06-07 11:05:00 - (czytane 2802 razy)

Nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na odcinku 206 mb drogi gminnej relacji Mistrzowice – Królewice (do granicy gminy). wiecej»

TAGI:

Rozpoczęły się prace przy remoncie drogi gminnej w Mistrzowicach

Dodał: ugopatowiec dnia 2017-04-13 14:50:10 - (czytane 2872 razy)

Na podstawie porozumienia zawartego w styczniu 2016 roku pomiędzy Gminą Opatowiec a Gminą Bejsce, przystąpiono do realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej w Mistrzowicach, łaczącej miejscowości Kęsów i Królewice. wiecej»

TAGI:

21 ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH - WYREMONTOWANO

Dodał: ugopatowiec dnia 2016-12-05 10:43:10 - (czytane 4130 razy)

Przebudowa dróg gminnych - jako główne zadanie inwestycyjne w 2016 roku wiecej»

TAGI: Remont, Drogi gminne

Podpisanie umów na remonty dróg gminnych w Krzczonowie, Kocinie, Urzutach i Chwalibogowicach

Dodał: ugopatowiec dnia 2016-11-10 14:00:52 - (czytane 2584 razy)

W dniu 10.11.2016 r. Wójt Gminy - Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w Krzczonowie, Kocinie, Urzutach i Chwalibogowicach. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na remonty dróg gminnych w Chwalibogowicach, Rogowie i Kamiennej

Dodał: ugopatowiec dnia 2016-10-17 11:00:23 - (czytane 3631 razy)

W dniu 17.10.2016 r. Wójt Gminy - Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w Chwalibogowicach,Rogowie i Kamiennej. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na remont drogi gminnej w Ksanach

Dodał: ugopatowiec dnia 2016-08-22 12:28:11 - (czytane 3821 razy)

W dniu 23.08.2016 r. Wójt Gminy - Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w Ksanach wiecej»

TAGI: Podpisanie umowy, drogi gminne

Podpisanie umowy na remont drogi gminnej w Wyszogrodzie

Dodał: ugopatowiec dnia 2016-07-04 07:58:10 - (czytane 3933 razy)

W dniu 30 czerwca 2016 roku Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec, przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty - Skarbnika Gminy podpisał z wykonawcą umowę na remont 907mb drogi gminnej w miejscowości Wyszogród. wiecej»

TAGI: Remont, Dróg gminnych

więcej

Sport