Wiadomości

Wiadomości:

Przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Chwalibogowice, Kraśniów, Opatowiec, Podskale, Urzuty, Ławy, Wyszogród, Rogów

Dodał: Radek dnia 2023-04-28 11:16:06 - (czytane 208 razy)

wiecej»

TAGI:

Nowe ogrodzenie przy budynku strażnicy OSP w Kocinie

Dodał: Radek dnia 2023-04-27 10:42:43 - (czytane 356 razy)

Wykonano ogrodzenie panelowe od strony drogi powiatowej przy budynku strażnicy OSP w miejscowości Kocina. wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Rzemienowice, Kamienna, Kocina, Krzczonów, Trębaczów, Charbinowice,

Dodał: Radek dnia 2023-04-25 14:31:38 - (czytane 220 razy)

wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na kwotę ponad trzech milionów złotych na modernizację budynków remiz OSP, świetlic i szkół na terenie gminy Opatowiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek dnia 2023-04-19 16:31:08 - (czytane 637 razy)

W ramach realizowanej inwestycji poddane zostaną modernizacji świetlice wiejskie we wszystkich miejscowościach gminy oraz budynki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Opatowcu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzczonowie. wiecej»

TAGI:

Moderniazacja drogi gminnej w Rzemienowicach

Dodał: Bartek dnia 2023-04-17 11:05:31 - (czytane 240 razy)

W miejscowości Rzemienowice, rozpoczęto prace związane z remontem drogi gminnej. wiecej»

TAGI:

Remont drogi gminnej w Chwalibogowicach

Dodał: Bartek dnia 2023-04-13 10:41:00 - (czytane 319 razy)

Rozpoczęto prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Chwalibogowice (tzw. Podgórze w kierunku rzeki Wisły). wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej, w wysokości 323 tys. zł, na remont i modernizację drogi w miejscowości Krzczonów, dz. 862

Dodał: Bartek dnia 2023-04-12 14:53:30 - (czytane 419 razy)

W dniu 7 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa na dofinansowanie remontu i modernizacji drogi w miejscowości Krzczonów, dz. 862 w ramach której, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Kielcach udzielił Gminie Opatowiec bezzwrotnej pomocy finansowej. wiecej»

TAGI:

Komunikat Świętokrzyskiej Izby Inżenierów Budownictwa

Dodał: Bartek dnia 2023-03-13 09:24:17 - (czytane 292 razy)

wiecej»

TAGI:

Odbiór częściowy sieci wodociągowej oraz ciągnika

Dodał: Bartek dnia 2023-03-03 12:12:02 - (czytane 317 razy)

W dniu 03.03.2023r. odbył się drugi odbiór częściowy dot. zadania pn. „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na modernizację dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek dnia 2023-02-16 12:29:24 - (czytane 709 razy)

15 lutego 2023 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Opatowiec – Anny Klimaszewskiej-Luty wraz z przedstawicielami firm wyłonionych w ramach postępowania przetargowego, uroczyście podpisali umowy na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na łączną kwotę dofinansowania blisko 4,8 mln zł plus wkład środków własnych w kwocie niemal pół miliona złotych. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chwalibogowicach

Dodał: Bartek dnia 2023-02-16 12:11:49 - (czytane 484 razy)

W dniu 15 lutego 2023r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty oraz w obecności posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowcu Henryka Krycy, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Łukasza Marca, Radnych Rady Miejskiej i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wiecej»

TAGI:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty

Dodał: Bartek dnia 2022-12-28 18:27:46 - (czytane 518 razy)

W końcu sierpnia 2022 r. zakończyła się kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Opatowiec, dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Urzuty”. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Zmiana siedziby Ośrodka Zdrowia w Opatowcu

Dodał: Bartek dnia 2022-12-28 18:09:14 - (czytane 642 razy)

Informujemy, że w związku z prowadzonym remontem budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu przy ul. Garncarskiej 2, ośrodek (Maxmed) został tymczasowo przeniesiony do budynku Domu Kultury w Opatowcu ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec. wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie wody - Opatowiec, Podskale

Dodał: Bartek dnia 2022-11-29 10:48:05 - (czytane 445 razy)

wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie wody - Opatowiec, Podskale

Dodał: Bartek dnia 2022-11-03 08:17:05 - (czytane 474 razy)

wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Dodał: Radek dnia 2022-11-02 15:20:26 - (czytane 513 razy)

W dniu 27 października 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu”. wiecej»

TAGI:

Trwają roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową sieci wodociągowych na terenie gminy Opatowiec

Dodał: Bartek dnia 2022-10-27 15:49:16 - (czytane 786 razy)

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera z Buska-Zdroju wykonało już około 70% prac przewidzianych umową. wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie - Podskale, Opatowiec

Dodał: Bartek dnia 2022-10-25 12:39:37 - (czytane 464 razy)

wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie wody- Opatowiec, Podskale

Dodał: Bartek dnia 2022-10-11 12:50:43 - (czytane 543 razy)

W dniu 12.10.2022 roku w godzinach od 9 do 15 będzie przerwę w dostawie wody.
wiecej»

TAGI:

Niezwykła historia kościołów w Rogowie

Dodał: Bartek dnia 2022-10-03 12:56:47 - (czytane 923 razy)

Rodzina Wodzickich, która od XVIII wieku była właścicielem Rogowa, miała duży wkład w rozwój położonej w gminie Opatowiec w powiecie kazimierskiej wsi. Byli oni między innymi fundatorami dwóch kościołów, z których jeden znajduje się dziś w Parku Etnograficznym w Tokarni. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Przerwa w dostawie wody

Dodał: Bartek dnia 2022-10-03 10:54:44 - (czytane 516 razy)

Związek Międzygminny NIDA 2000 w Starym Korczynie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Podskale, w dniu 04.10.2022 roku w godzinach od 9 do 15 będziemy prowadzić prace remontowe co spowoduje przerwę w dostawie wody. wiecej»

TAGI:

Zakończono modernizację dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek dnia 2022-09-29 14:43:21 - (czytane 764 razy)

Końcem września br. dokonano odbioru prac drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec”. wiecej»

TAGI:

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego

Dodał: Radek dnia 2022-08-17 08:47:20 - (czytane 1748 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowcu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego na podstawie ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Na terenie Miasta i Gminy Opatowiec obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na dotyczących budowy i remontu sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Radek dnia 2022-08-11 15:03:47 - (czytane 599 razy)

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec – Łukasz Marzec z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Anny Klimaszewskiej-Luty, w dniu 2 sierpnia br. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera z Buska-Zdroju na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z dostawą pojazdu do transportu wody pitnej. W/w postępowanie swym zakresem obejmuje: wiecej»

TAGI:

XXII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu

Dodał: Radek dnia 2022-07-12 15:10:16 - (czytane 2195 razy)

W dniach 9-10 lipca 2022 r. na malowniczych opatowieckich błoniach odbył się XXII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich. Cykliczna, jedyna w swoim rodzaju, ponadregionalna impreza, która z roku na rok przyciąga coraz więcej widzów z całej Polski. wiecej»

TAGI:

więcej

Sport