Wiadomości

Wiadomości:

Zapytanie ofertowe „Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu”

Dodał: Radek dnia 2024-01-25 17:42:27 - (czytane 319 razy)

brak zdjęcia

Zapytanie ofertowe w ramach inwestycji pn. „Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu” jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu tynków zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji poziomych. Wykonanie tynków renowacyjnych naścianowych przyziemia kościoła. Przetarcie ścian szpachlówkami do tynków zabytkowych. Scalenie kolorystyczne.

Dokumentacja: wiecej»

TAGI:

Podsumowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opatowiec w 2023 roku

Dodał: Bartek dnia 2023-12-29 11:52:49 - (czytane 735 razy)

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, na terenie naszej gminy w bieżącym roku udało się wyremontować, a także częściowo wykonać, około 9,5 km dróg gminnych i wewnętrznych, za ponad 5 mln. zł. wiecej»

TAGI:

Zmodernizowano budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu

Dodał: Bartek dnia 2023-12-28 10:03:38 - (czytane 560 razy)

Ukończono prace modernizacyjne prowadzone zarówno w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu, jak również na terenie przyległym do obiektu. wiecej»

TAGI:

Gmina Opatowiec na 99. miejscu w Polsce w zestawieniu „Liderów Inwestycji”

Dodał: Bartek dnia 2023-12-21 15:25:18 - (czytane 676 razy)

Pismo samorządowe „Wspólnota" po raz kolejny opublikowało ranking „Liderzy Inwestycji", w którym porównano, ile pieniędzy, w przeliczeniu na mieszkańca, poszczególne samorządy wydały na inwestycje. wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie wody w Opatowcu

Dodał: Bartek dnia 2023-12-11 12:59:38 - (czytane 636 razy)

wiecej»

TAGI:

Końcowy etap prac remontowo-budowlanych w remizie OSP w Kocinie

Dodał: Radek dnia 2023-12-01 11:20:51 - (czytane 606 razy)

Na przełomie sierpnia i września rozpoczęły się prace modernizacyjne w remizie OSP w Kocinie. W ramach modernizacji budynku realizowanej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych” wykonano elewację budynku wraz z ociepleniem, a wokół budynku wykonano opaskę z kostki brukowej. wiecej»

TAGI:

Modernizacja świetlicy w miejscowości Chwalibogowice

Dodał: Bartek dnia 2023-12-01 11:03:41 - (czytane 737 razy)

W ramach inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych”, w pierwszym tygodniu września bieżącego roku rozpoczęto prace w świetlicy w Chwalibogowicach. wiecej»

TAGI:

Remont w świetlicy w Krzczonowie

Dodał: Radek dnia 2023-11-30 11:21:37 - (czytane 543 razy)

Na końcowym etapie znajdują się prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Krzczonowie mające na celu poprawę funkcjonalności obiektu. wiecej»

TAGI:

Trwają prace związane z modernizacją świetlicy w miejscowości Kocina

Dodał: Bartek dnia 2023-11-27 13:29:10 - (czytane 789 razy)

W ramach inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych” gmina Opatowiec realizuje szeroki zakres remontów i modernizacji we wszystkich świetlicach na terenie gminy. wiecej»

TAGI:

Modernizacja świetlicy w miejscowości Rzemienowice

Dodał: Radek dnia 2023-11-27 11:22:42 - (czytane 765 razy)

W ramach inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w świetlicy w Rzemienowicach przeprowadzono szereg prac remontowych. wiecej»

TAGI:

Trwają prace wykończeniowe w świetlicy w Urzutach

Dodał: Radek dnia 2023-11-23 15:03:36 - (czytane 619 razy)

W ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty prze-prowadzono gruntowną modernizację budynku. wiecej»

TAGI:

Modernizacja świetlicy w miejscowości Ksany

Dodał: Radek dnia 2023-11-23 11:24:30 - (czytane 568 razy)

W drugiej połowie października br., w ramach inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych”, gmina Opatowiec rozpoczęła prace remontowe w świetlicy w miejscowości Ksany. wiecej»

TAGI:

Początek prac związanych z kolejnym etapem modernizacji świetlicy w miejscowości Kęsów

Dodał: Bartek dnia 2023-11-13 10:07:08 - (czytane 643 razy)

Na początku listopada rozpoczęto prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Kęsowie. Jest to kolejny budynek na terenie gminy Opatowiec objęty remontem w ramach inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych”. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy budynku po dawnym sklepie GS w miejscowości Ksany

Dodał: Bartek dnia 2023-10-31 15:24:04 - (czytane 892 razy)

Dnia 30 października 2023 r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markia Jońcy umowę na wykonanie zadania pn. Przebudowa budynku w miejscowości Ksany pełniącego funkcję kulturalną wraz z wyposażeniem" wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie wody w Opatowcu

Dodał: Radek dnia 2023-10-27 14:23:36 - (czytane 620 razy)

wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek dnia 2023-10-25 15:07:02 - (czytane 708 razy)

Informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu odbędzie się 31 października 2023 r. (wtorek) o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu. wiecej»

TAGI:

Trwają prace związane z modernizacją świetlicy w miejscowości Ksany

Dodał: Bartek dnia 2023-10-23 08:32:23 - (czytane 841 razy)

W drugiej połowie października br., w ramach inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych”, wykonawca, tj. firma pn. Zakład Remontowo – Budowlany Zdzisław Gaweł, Busko – Zdrój, rozpoczął prace remontowe w świetlicy w miejscowości Ksany. wiecej»

TAGI:

Odbiór wyremontowanej drogi w Krzczonowie

Dodał: Bartek dnia 2023-10-20 11:07:03 - (czytane 843 razy)

18 października 2023 r. dokonano uroczystego odbioru wyremontowanej drogi
w Krzczonowie o długości ok. 320 m., biegnącej w sąsiedztwie bloków wraz ze znajdującym się w centralnej części placu „rondem”.
wiecej»

TAGI:

Modernizacja świetlicy w Charbinowicach

Dodał: Bartek dnia 2023-09-25 17:50:08 - (czytane 684 razy)

Na ukończeniu są roboty budowlane dotyczące modernizacji świetlicy w miejscowości Charbinowice. wiecej»

TAGI:

Na etapie końcowym są prace związane z modernizacją świetlicy w miejscowości Urzuty

Dodał: Bartek dnia 2023-09-14 15:44:09 - (czytane 725 razy)

Gmina Opatowiec realizuje zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych”. W ramach tego zadania trwają prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty. wiecej»

TAGI:

Początek prac remontowo-budowlanych w remizie OSP Kocina

Dodał: Bartek dnia 2023-09-12 10:43:08 - (czytane 962 razy)

Na przełomie sierpnia i września rozpoczęły się prace modernizacyjne w kolejnym budynku użyteczności publicznej na terenie naszej gminy tj. w remizie OSP w Kocinie. Obecnie trwają roboty związane z ociepleniem ścian budynku płytami styropianowymi. wiecej»

TAGI:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Urzuty

Dodał: Bartek dnia 2023-09-11 13:48:12 - (czytane 578 razy)

Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze wewnętrznej w miejscowości Urzuty, na odcinku o długości 91 m.
wiecej»

TAGI:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów

Dodał: Bartek dnia 2023-09-11 13:37:07 - (czytane 703 razy)

Na drodze wewnętrznej w Rogowie, na odcinku o długości ok. 392 m., położona została nowa nawierzchnia asfaltowa. Przebudowywany odcinek jest kontynuacją wykonanego w roku ubiegłym odcinka o długości 250 m i stanowi połączenie komunikacyjne dla mieszkańców Rogowa i Wyszogrodu. wiecej»

TAGI:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mistrzowice

Dodał: Bartek dnia 2023-09-11 13:08:32 - (czytane 554 razy)

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Mistrzowice, na odcinku 90 m. wiecej»

TAGI:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kobiela

Dodał: Bartek dnia 2023-09-11 13:01:03 - (czytane 475 razy)

Nowa nawierzchnia asfaltowa została położona na odcinku o długości 248 m na drodze wewnętrznej w Kobieli. wiecej»

TAGI:

więcej

Sport