Wiadomości

Wiadomości:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty

Dodał: Bartek dnia 2022-12-28 18:27:46 - (czytane 275 razy)

W końcu sierpnia 2022 r. zakończyła się kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Opatowiec, dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Urzuty”. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Zmiana siedziby Ośrodka Zdrowia w Opatowcu

Dodał: Bartek dnia 2022-12-28 18:09:14 - (czytane 323 razy)

Informujemy, że w związku z prowadzonym remontem budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu przy ul. Garncarskiej 2, ośrodek (Maxmed) został tymczasowo przeniesiony do budynku Domu Kultury w Opatowcu ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec. wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie wody - Opatowiec, Podskale

Dodał: Bartek dnia 2022-11-29 10:48:05 - (czytane 270 razy)

wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie wody - Opatowiec, Podskale

Dodał: Bartek dnia 2022-11-03 08:17:05 - (czytane 281 razy)

wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Dodał: Radek dnia 2022-11-02 15:20:26 - (czytane 344 razy)

W dniu 27 października 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu”. wiecej»

TAGI:

Trwają roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową sieci wodociągowych na terenie gminy Opatowiec

Dodał: Bartek dnia 2022-10-27 15:49:16 - (czytane 567 razy)

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera z Buska-Zdroju wykonało już około 70% prac przewidzianych umową. wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie - Podskale, Opatowiec

Dodał: Bartek dnia 2022-10-25 12:39:37 - (czytane 273 razy)

wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie wody- Opatowiec, Podskale

Dodał: Bartek dnia 2022-10-11 12:50:43 - (czytane 401 razy)

W dniu 12.10.2022 roku w godzinach od 9 do 15 będzie przerwę w dostawie wody.
wiecej»

TAGI:

Niezwykła historia kościołów w Rogowie

Dodał: Bartek dnia 2022-10-03 12:56:47 - (czytane 728 razy)

Rodzina Wodzickich, która od XVIII wieku była właścicielem Rogowa, miała duży wkład w rozwój położonej w gminie Opatowiec w powiecie kazimierskiej wsi. Byli oni między innymi fundatorami dwóch kościołów, z których jeden znajduje się dziś w Parku Etnograficznym w Tokarni. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Przerwa w dostawie wody

Dodał: Bartek dnia 2022-10-03 10:54:44 - (czytane 356 razy)

Związek Międzygminny NIDA 2000 w Starym Korczynie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Podskale, w dniu 04.10.2022 roku w godzinach od 9 do 15 będziemy prowadzić prace remontowe co spowoduje przerwę w dostawie wody. wiecej»

TAGI:

Zakończono modernizację dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek dnia 2022-09-29 14:43:21 - (czytane 558 razy)

Końcem września br. dokonano odbioru prac drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec”. wiecej»

TAGI:

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego

Dodał: Radek dnia 2022-08-17 08:47:20 - (czytane 1498 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowcu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego na podstawie ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Na terenie Miasta i Gminy Opatowiec obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na dotyczących budowy i remontu sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Radek dnia 2022-08-11 15:03:47 - (czytane 440 razy)

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec – Łukasz Marzec z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Anny Klimaszewskiej-Luty, w dniu 2 sierpnia br. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera z Buska-Zdroju na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z dostawą pojazdu do transportu wody pitnej. W/w postępowanie swym zakresem obejmuje: wiecej»

TAGI:

XXII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu

Dodał: Radek dnia 2022-07-12 15:10:16 - (czytane 1811 razy)

W dniach 9-10 lipca 2022 r. na malowniczych opatowieckich błoniach odbył się XXII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich. Cykliczna, jedyna w swoim rodzaju, ponadregionalna impreza, która z roku na rok przyciąga coraz więcej widzów z całej Polski. wiecej»

TAGI:

Nowy dach na budynku Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Dodał: Radek dnia 2022-05-24 07:43:04 - (czytane 609 razy)

Dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec, Sławomira Kowalczyka, gmina Opatowiec otrzymała bezzwrotne środki finansowe na przeprowadzenie remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Wsparcie finansowe dla gminy Opatowiec pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W Krzczonowie funkcjonowało niegdyś Państwowe Gospodarstwo Rolne, właśnie dla takich miejsc rząd przeznaczył specjalną pulę funduszy. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem miejscowości Urzuty

Dodał: Radek dnia 2022-05-11 15:59:53 - (czytane 812 razy)

Dnia 11 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Urzuty”. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na modernizację dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek dnia 2022-03-25 15:49:16 - (czytane 390 razy)

W dniu 25.03.2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk zawarł umowę z firmą PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie, reprezentowaną przez Oskara Niezabitowskiego – Właściciela. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Mieszkanie dla repatriantów w Krzczonowie

Dodał: Bartek dnia 2021-12-01 10:32:44 - (czytane 1018 razy)

Przywitaliśmy już w naszej gminie repatriantów z Kazachstanu Państwa Emilię i Stanisława Galitskich. Po przyjeździe do Polski czekało na nich w Krzczonowie wyremontowane mieszkanie. wiecej»

TAGI:

8 mln złotych dla Gminy Opatowiec z Rządowego Programu Polski Ład

Dodał: gminaopatowiec dnia 2021-10-28 14:37:56 - (czytane 477 razy)

Prawie miliard złotych dostaną świętokrzyskie samorządy w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Opatowiec otrzyma z tej puli 8 mln złotych. wiecej»

TAGI:

Klub seniora w Kocinie rozpoczął działalność

Dodał: Radek dnia 2021-10-27 11:27:11 - (czytane 1697 razy)

W dniu 06.10.2021r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników Klubu Seniora zakwalifikowanych do projektu pn. „ Utworzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu seniora w Gminie Opatowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. wiecej»

TAGI:

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie

Dodał: Bartek dnia 2021-10-14 10:37:36 - (czytane 1076 razy)

Zakończyły się kolejne prace przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie. Tym razem budynek zyskał nową elewację wiecej»

TAGI:

Gmina Opatowiec przyjęła rodzinę polską z Kazachstanu

Dodał: Radek dnia 2021-10-06 15:00:09 - (czytane 1501 razy)

W dniu 28 września 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk przekazał klucze do wyremontowanego, wynajętego, mieszkania rodzinie repatriantów z Kazachstanu – Państwu Emilii i Stanisławowi Galitskim, potomkom rodzin z okolic Kamieńca Podolskiego, wysiedlonych przez NKWD w 1936 roku w głąb ZSRR, do Kazachstanu wiecej»

TAGI:

Rewitalizacja – prace przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dodał: Bartek dnia 2021-09-14 12:00:30 - (czytane 1350 razy)

Prace remontowe prowadzone w ramach rewitalizacji miejscowości Opatowiec wchodzą w kolejny etap realizacji. wiecej»

TAGI:

Narodowe Czytanie - „Moralność pani Dulskiej”

Dodał: Bartek dnia 2021-09-07 13:13:40 - (czytane 1874 razy)

Nasza Biblioteka po raz kolejny wzięła udział w organizowanej przez Prezydenta RP ogólnopolskiej akcji propagującej znajomość literatury narodowej – Narodowe Czytanie 2021. wiecej»

TAGI:

Ostatni etap rewitalizacji Opatowca

Dodał: Radek dnia 2021-08-05 15:22:38 - (czytane 1497 razy)

Od połowy lipca, rozpoczęły się kolejne prace związane z rewitalizacją miejscowości Opatowiec, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”. wiecej»

TAGI:

więcej

Sport