Aktualności

Podpisanie umów na remonty dróg gminnych w Chwalibogowicach, Rogowie i Kamiennej

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 234 razy)

W dniu 17.10.2016 r. Wójt Gminy - Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w Chwalibogowicach,Rogowie i Kamiennej. więcej»

TAGI:

Działka ze źródełkiem Św. Andrzeja Świerada własnością Gminy

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 292 razy)

W dniu 11 października 2016 roku Wójt Gminy Opatowiec nabył do zasobu nieruchomości gminnych w drodze zakupu działkę nr 82/2 o pow. 0,1062 ha położoną w miejscowości Kraśniów. więcej»

TAGI:

Zmiany w organizacji ruchu od dnia 30 października 2016 r. na terenie powiatu kazimierskiego

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 79 razy)

Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej informuje, że od dnia 30 października 2016 r. w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu w okolicach cmentarzy w miejscowości Kazimierza Wielka, Kazimierza Mała i Sokolina, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego. więcej»

TAGI:

Informacja o wynikach wyborów sołtysa wsi Senisławice

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 155 razy)

więcej»

TAGI:

Pogoda Opatowiec z serwisu
Biuletyn Informacyjny
Monitor Polski
Œwiętokrzyski Urzad Wojewódzki
w Kielcach
Urzad Marszałkowski Województwa Swiętokrzyskiego
Powiat kazimierski
KPP Kazimierza Wielka
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
System informacji przestrzennej woj. swietokrzyskiego

Projekty realizowane ze œrodków UE

Archiwalna wersja strony

więcej

Wydarzenia / Imprezy